Barbara
Meter
TEXTS
ABOUT
FILMS
LINKS
Super-8-mm to 35mm | 2000 | color | 3 minutes
'Herstellen, wanneer men niet hoeft deel te
namen aan de wereld. Tijd om te lezen, te dromen, te kijken - her blauw, het licht van
televisie, het blauw, het boek, de patronen,
het licht, het blauw. Tijd om te waarderen
hoeveel dar eigenlijk is.'

'Convalescing, when you don't have to participate in the world. Time to read, to dream, to look - the blue, the light of the television, the blue, the book, the patterns the light, the blue. Time to appreciate how much that really is.'

CONTACT
return
Convalescing
barbara meter (c) 2020